Försäljning

Försäljning av ägarlägenheter sköts helt av fastighetsägaren och till skillnad från bostadsrättsföreningar sker ingen prövning av föreningen. Samfällighetsföreningen behöver dock få information om försäljningen och nya kontaktuppgifter. Meddela föreningen på adressen agarlagenheter.dalenum@gmail.com.

Vid frågor om avgifter och avier kontakta MBF som hanterar föreningens administration och ekonomi: MBF, Källgatan 14, 722 11 VÄSTERÅS Telefon: 021-40 33 00 E-post: info@mbf.se