Gustaf Dalén

Ingenjören, uppfinnaren och företagsledaren Gustaf Dalén (1869–1937) anställdes vid Aktiebolaget Gasaccumulator 1906. Redan efter tre år blev han utsedd till företagets VD. Under hans ledning blev Aga världsledande, bland annat genom de så kallade Agafyrarna och Agaspisarna.

År 1912 flyttade Aga till Lidingö. Samma år kom också både det internationella genombrottet, när företaget fick uppdraget att bygga fyrbelysningen längs Panamakanalen, och Blockhusuddens fyr i hamninloppet till Stockholm. Den fyren  blev först i världen med en solventil.

Vid en ödesdiger olyckshändelse 1912 blev Gustaf Dalén allvarligt brännskadad och miste synen på båda ögonen. En kort tid efter olyckshändelsen meddelades det att Gustaf Dalén hade tilldelats Nobelpriset i fysik. Dalén skänkte en stor del av prissumman till de anställda på Aga genom utdelning av en extra veckolön och instiftade också en fond på Chalmers tekniska högskola.

Gustaf Dalén engagerade sig också i de anställdas arbetsförhållanden och bostadsstandard. Han grundade Fastighets AB Bergsätra som lade grunden till bostadsområdet Bergsätra. Företaget köpte också ångbåten Gasaccumulator III och var drivande för att bygga den södra delen av Lidingöbanan, som började byggas 1919.

Gustaf Dalén var en obotlig optimist. Under 1920-talet drabbades både han och Aga av stora ekonomiska problem och Gustaf Dalén förlorade sin förmögenhet, men kom på fötter igen. På 1930-talet fick Aga återigen ekonomiska problem. Gustaf Dalén lät sig dock aldrig nedslås. Istället lät han tillverka en nål med texten “VAR OPTIMIST”. Han bar själv alltid optimistnålen på kavajen och mötte han någon som verkade nedstämd eller negativ, så fäste han sin nål på dennes rockslag.