Information

På dessa sidor hittar du information för dig som äger en lägenhet på Agavägen 27 eller 29.

Att äga en ägarlägenhet innebär ett större eget ansvar än för till exempel bostadsrätter. Varje lägenhet är en egen fastighet. De gemensamma ytorna, som trapphus, soprum, förråd, hiss och entréer, ägs och förvaltas av en samfällighetsförening. Dessa sidor administreras av samfällighetsföreningen.

Till de flesta lägenheterna hör en garageplats. Garaget förvaltas av en separat samfällighetsförening där fastighetsägarna är medlemmar tillsammans med grannhusens bostadsrättsförening som också har platser i garaget.

Att bo i ägarlägenhet innebär en stor frihet. Men vi bor nära varandra och delar flera utrymmen. För att skapa en trivsam miljö för alla boende i huset har samfällighetsföreningens styrelse tagit fram särskilda regler och råd. Reglerna gäller för samtliga fastighetsägare, boende, gäster, hantverkare och andra som vistas i vårt hus.

För fastighetsägare som hyr ut sina lägenheter vilar ett extra ansvar att informera hyresgäster om vilka regler som gäller för förråd, soprum, cykelrum, barnvagnsplatser, tapphus och entréer. Om du hyr ut din lägenhet är det i första hand du som ska svara på din hyresgästs frågor. För din och styrelsens skull bör också kontakt med samfällighetsföreningens gå genom dig.