Allmänt om ägarlägenheter

Varför ägarlägenheter?

Ägarlägenhet är en upplåtelseform som ger ägaren stor personlig frihet och låga fasta kostnader. Fastighetsägaren betalar inte för några gemensamma lån till en bostadsrättsförening vilket gör att månadsavgiften blir betydligt lägre än i en bostadsrätt. Ägaren kan pantsätta, belåna och sälja bostaden precis som en villaägare kan göra. Ägaren kan också hyra ut lägenheten utan att ansöka om lov.

Läs Lennart Olson intervjuad i Ystads Allehanda om fördelarna med Ägarlägenhet.

Generellt kostar en ägarlägenhet mer att köpa än en bostadsrätt, men månadsavgiften är istället lägre. Vid köp av en ägarlägenhet betalar man, precis som vid ett småhusköp, 100 procent av värdet på bostaden. Vid köp av en nyproducerad bostadsrätt utgörs en betydande del av den totala köpeskillingen av ett lån hos bostadsrättsföreningen. Räntekostnader och amorteringar för dessa lån inkluderas i den månadsavgift som betalas till bostadsrättsföreningen.

Det förkommer inga gemensamma lån, dock ägs delar av huset gemensamt av de boende, till exempel tak, fasader, trapphus och hissar. Dessa förvaltas av en samfällighetsförening till vilken en avgift betalas månadsvis.

Samfällighetsföreningen hanterar delade resurser som kräver gemensamma beslut och insatser tillsammans med dina grannar, t.ex. hissar och trapphus, tak och fasader, ledningar och avlopp.  

En samfällighetsförening bildas för att juridiskt skydda sådant gemensamt ägande och det är ett bra sätt att organisera skötsel av gemensam mark och anläggningar.

Frågor som rör den egna bostaden har samfälligheten däremot inga befogenheter över. Föreningen behöver inte ge sitt godkännande för exempelvis uthyrning, överlåtelse eller ombyggnationer. Det är fastighetsägaren som bestämmer.

Läs mer om Ägarlägenheter i denna artikel i Fastighetstidningen.