Avgifter

Samfällighetsföreningen debiterar samtliga fastighetsägare fyra kostnader: samfällighetsavgift, varmvatten, värme och kallvatten. För dem som har garageplats tillkommer också en separat avisering för garageavgift.

Samfällighetsavgiften är beräknad efter lägenhetens storlek.
Kallvatten: 16 kr/kubikmeter
Varmvatten: 44 kr/kubikmeter
Värme: 1,20 kr/kWh

Varje lägenhet har mätare för den faktiska förbrukningen och som automatiskt skickar uppgifter till MBF som sköter utdebiteringen.

Observera att debiteringen sker i förskott, men att den faktiska avgiften bestäms av tidigare förbrukning. Avierna skickas ut kvartalsvis alternativt betalas via autogiro. På avin anges vilken månad betalningen avser. Hur mycket man betalar en viss månad bestäms av förbrukningen sex månader tidigare. November månads avgift bestäms till exempel av förbrukningen i maj. Att avgiften bestäms av tidigare förbrukning betyder inte att avgiften avser tidigare månad. 

Försäljning

Vid försäljning rekommenderar styrelsen att säljaren endast betalar avgiften fram till och med den sista månad då säljaren äger fastigheten. Den första hela månaden då köparen äger fastigheten rekommenderar styrelsen att köparen betalar avgiften. Denna rekommendation betyder att storleken på den nya ägarens avgift de första sex månaderna kommer att baseras på säljarens förbrukning de sista sex månaderna. Detta bör köparen upplysas om. Varje lägenhet har en bestämd schablondebitering som man kan jämföra med om man vill avtala om kompensation för att förbrukningen varit högre eller lägre än normalt. 

Exempel: Om tillträdesdagen vid försäljning är den 14 oktober, ska säljaren betala avgiften för oktober. Köparen betalar sin första avgift för november. Avgiften för november kommer att baseras på förbrukningen maj samma år. Det betyder alltså att köparen betalar en avgift i november som beror på hur mycket säljaren förbrukade i maj. För en del kan detta verka orättvist. Kom i så fall överens i köpeavtalet om hur en eventuell kompensation ska utformas. 

Avisering

Föreningen anlitar MBF för ekonomisk förvaltning. MBF skickar ut avier för betalning av månadsavgift och avgift för vatten, el och värme.

Enklast betalar du månadsavgiften med autogiro eller e-faktura. För att få e-faktura anmäler du dig enklast genom att göra en anmälan samtidigt som du betalar din månadsavi via din internetbank. Du får då information om att banken kan erbjuda denna tjänst.

Du kan även via din internetbank söka efter företag som kan erbjuda e-faktura.

Vid frågor avseende din månadsavgift, avi mm kontakta föreningens ekonomiska förvaltare MBF, Källgatan 14, 722 11 VÄSTERÅS Telefon: 021-40 33 00 E-post: info@mbf.se