Kontaktuppgifter

Samfällighetsföreningens styrelse

Lennart Olson (ordf.), lennart.olson@outlook.com, 070-6718198, Agav. 29
Henry Ausmann, henry.ausmann13@gmail.com, Agav. 27
Patrik Hadenius, patrik@hadenius.se, Agav. 29
Helena Joseph, helena.m.joseph@gmail.com, Agav. 27
Paul Lindquist, paul.lindquist@outlook.com, Agav. 27
Kristina Kvellsten, tinaare@hotmail.com, Agav. 29

Gemensam mejl till styrelsen är agarlagenheter.dalenum@gmail.com

Nycklar och återvinningsrummet

Kontakta Henry Ausmann, henry.ausmann13@gmail.com

Anmäl dina kontaktuppgifter – även för hyresgäster

För att information till fastighetsägare och boende ska fungera är det viktigt att föreningen har e-post och telefonnummer till alla. Anmäl både dina egna uppgifter och eventuella hyresgästers uppgifter. Vid akuta ärenden kan vi behöva telefonnummer för att snabbt få kontakt med både fastighetsägare och boende. Anmäl till agarlagenheter.dalenum@gmail.com