Felanmälan

Akuta fel

Vid aktuta fel kontakta förvaltaren WIAB. Journummer 08-80 16 28.
Vid fel på hissen, kontakta Kone: 0771-50 00 00.

Använd endast när det är ett allvarligt fel och bråttom.

Fel i egna fastigheten

Fastighetsägare ansvarar för sin egen fastighet. Det går bra att anlita förvaltaren WIAB för att åtgärda fel i din fastighet, men det är du som fastighetsägare som betalar. WIAB kontaktas på telefon 08-80 20 40.

Felanmälan gemensamma utrymmen

Vid fel i gemensamma utrymmen, som trapphus och hiss, kontakta samfälligheten med ett mejl till agarlagenheter.dalenum@gmail.com, eller ring ordföranden Lennart Olson på 070-6718198.

Nycklar, filterbyte och återvinningsrummet

Kontakta Henry Ausmann, henry.ausmann13@gmail.com